informace

xmlrem je webová aplikace umožňující rychlé intelignetní odstranění tagů a jejich atributů z xml (tedy i html) kódu.
Mazání je možné provést dvěma způsoby: výčtem tagů/atributů, které mají být smazány nebo naopak výčtem těch, které mají zůstat.

html tagy pro rychlé vložení

 kam přesunout:
tipy

videoukázky

úpravy html kódu
ukázka aplikace

html export z excelu
ukázka aplikace

vstup


smaž tagy

ponech tagy

smaž atributy

-

ponech atributy

další
- počet mezer v tabulátoru
- max délka řádku