xmlrem je webová aplikace umožňující rychlé intelignetní odstranění tagů a jejich atributů z xml (tedy i html) kódu.
Mazání je možné provést dvěma způsoby: výčtem tagů/atributů, které mají být smazány nebo naopak výčtem těch, které mají zůstat.

kontakt

  váš email:
  zpráva: