informace

xmlrem je webová aplikace umožňující rychlé intelignetní odstranění tagů a jejich atributů z xml (tedy i html) kódu.
Mazání je možné provést dvěma způsoby: výčtem tagů/atributů, které mají být smazány nebo naopak výčtem těch, které mají zůstat.

nápověda

Aplikace xmlrem byla navržena pro rychlou úpravu html kódu, ale je stejně dobře použitelná i pro úpravu xml. Slouží k čištění kódu, kde je použití klasických funkcí najít/nahradit nedostatečné. Aplikace maže vybrané tagy bez ohledu na jejich různé atributy a/nebo pouze atributy z tagů bez ohledu na jejich různé hodnoty. Výstup je pak možné dále jednoduše zpřehlednit odsazováním.

Pro správnou funkčnost se doporučuje zadávat syntaktický správný kód. Důležité především je, aby byly tagy řádně uzavřeny. Naopak hodnoty atributů nemusí být v uvozovkách. V této verzi je aplikace case-sensitive.


příklad použití

původní kód najít/nahradit xmlrem
<body>
 <div>
  <div id="main">
   <a href="index.html">
    link
   </a>
  </div>
  <div style="float:right;">
   right
  </div>
 </div>
 <div>
 </div>
</body>
<body>

  <div id="main">
   <a href="index.html">
    link
   </a>
  </div>
  <div style="float:right;">
   right
  </div>
 </div>
 
 </div>
</body>
<body>
 <a href="index.html">
  link
 </a>
 right
</body>

jak na to

Rychlé tipy se zobrazují v aplikaci na liště na levé straně, při přejetí přes různé položky.

Pomocí užívání prázdných polí při mazání atributů lze vymazat veškeré atributy v kódu, veškeré atributy z tagu, konkrétní atribut z konkrétního tagu anebo konkrétní atribut ze všech tagů.

Lze samozřejmě použít více funkcí najednou (ačkoliv současné použítí smazat a ponechat nedává smysl). Funkce jsou vykonávány postupně zleva doprava tak, jak jsou umístěny na stránce, v rámci oken zeshora dolů.


příklady uplatnění

 • je potřeba dostat na web velká tabulková data z Excelu; Excel sice vygeneruje html, ale se spoustou "nepořádku"; xmlrem dokáže kód vyčistit, aby zbyly pouze čisté tagy užívané pro tabulky
 • použití kusu cizího html kódu, kde je potřeba zachovat např. odstavce, seznamy, tabulky, ale smazat obrázky a přebytečné atributy např. se styly
 • čištění kódu z dalších zdrojů jako jsou TinyMCE, Google Docs a různé jiné nejen WYSIWYG editory